Vuoron peruuntuminen

Linda Line ei vastaa aikataulumuutoksista, (lähdön tai saapumisen myöhästyminen tai vuoron peruuntuminen), jotka johtuvat vaikeista sääolosuhteista tai muista yhtiöstä riippumattomista syistä (ns. force majeure, tulli- tai rajamuodollisuudet sekä tekniset syyt). Säätilan tai muista Linda Linestä riippumattomien syiden (force majeure) takia peruuntuneesta matkasta asiak-kaalle mahdollisesti aiheutuneita lisäkuluja tai ansionmenetyksiä ei myöskään hyvitetä.
Aluksen kapteenilla on oikeus perua matka viimeistään 1 tunti ennen lähtöä. Linda Linen kassa ilmoittaa kaikille matkustajille matkan peruuntumisesta tekstiviestitse. Mat-kustajia pyydetään myös itse olemaan yhteydessä Linda Linen kassaan esimerkiksi puhelimitse tai seuraamaan yhtiön kotisivulla olevia uutisia ennen matkan alkua. Mikäli laiva ei kulje sään (tuulennopeus yli 15 m/s ja/tai aallonkorkeus yli 3 m) tai teknisen vian vuoksi, voi varausta käyt-tää satamassa sijaitsevan kassan antamien tietojen mukaisesti:

  • Varaus on voimassa liikennöintikauden loppuun Linda Linen aluksilla asiakkaalle  sopivana  ajankohtana (paikkatilanteen mukaan). Liput, jotka lunastetaan 1.10. jälkeen, ovat voimassa seuraavana vuonna 31.5. asti.
  •  Lipun hinnan takaisinmaksu, suoritetaan 1-3 viikkon kuluessa matkan peruuntumisesta.
    Matkustaja voi esittää palautuspyynnön kahden kuukauden sisällä täyttämällä sähköisen lomakkeen Linda Linen kotisivujen kautta, ja rahat palautetaan tämän tilille.
  • Siirto lähimmälle Linda Linen omalle tai yhtiön kumppanin lähdölle.
  • Sarjalipun matkat laitamme sarjalipulle takaisin.

Palautuspyyntö