Turvallisuus laivalla

Matkustaja sitoutuu noudattamaan Linda Linen voimassaolevia ehtoja ja aluksen kapteenin määräyksiä. Linda Line ja yhtiön edustajat pidättävät oikeuden olla päästämättä alukseen matkustajia, jotka voivat häiritä tai vaarantaa kanssamatkustajien, omaa tai aluksen turvallisuutta. Linda Linen henkilökunnalla on oikeus kieltää henkilöiden, jotka ovat alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, joiden käyttäytyminen on häiritsevää tai vaarallista, tai jotka eivät noudata Linda Linen asettamia ehtoja, pääsy alukseen.

Linda Line ei korvaa matkustajalle matkalippua, mikäli matka peruuntuu jostakin edellä mainitusta matkustajasta johtuvasta syystä. Matkustajien ei ole lupa nauttia muualta kuin aluksen anniskelupisteistä ostettuja alkoholijuomia, tupakoida muualla kuin tätä tarkoitusta varten varatuissa tiloissa tai siirtyä henkilöstötiloihin ilman erillistä lupaa (mukaan lukien komentosilta, konehuone, takakansi ym.). Asiakaspalvelijoilla on oikeus jättää palvelematta matkustajia VIP-luokassa, laivan baarissa tai muilla matkustajille tarkoitetuilla palvelualueilla jos he ovat alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai jos heidän käyttäytyminen on häiritsevää tai vaarallista.