Passi ja viisumi

Matkustaja on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan voimassaolevat matkustusasiakirjat. Matkan hintaa ei hyvitetä, mikäli matka peruuntuu matkustusasiakirjojen puuttumisen tai virheellisyyden takia.
Suomen kansalaiset
Matkustaessaan maasta Suomen kansalaisella on oltava voimassaoleva matkustusasiakirja (passi, Poliisin myöntämä henkilökortti tai muu Valtioneuvoston asetuksen mukainen asiakirja).
Myös Suomeen palatessaan Suomen kansalaisella on oltava voimassa oleva matkustusasiakirja, passivapaus on voimassa vain Pohjoismaissa. Matkustaessaan Viroon Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia.

Viroon viisumia tarvitsevat kansalaiset

Schengenin säännöstöön liittyneet maat (mukaan lukien Suomi ja Viro) ovat yhteisesti päättä-neet, minkä maiden kansalaisille on voimassa viisumivapaus ja minkä viisumipakko. Euroopan Unioniin kuuluvan maan kansalaisella ei ole Schengenin säännöstön määrittelemiä liikkumis-rajoituksia.
Viisumitta voi valtiossa oleskella enintään kolme kuukautta. Haluttaessa oleskella pidempään on anottava oleskelulupaa. Schengen-alueen kansalaisten passeja ei leimata rajalla, ja jäsenmaiden henkilökortti kelpaa myös matkustusasiakirjaksi. Ajokortti tai (kuvallinen) Kela-kortti eivät ole matkustusasiakirjoja eivätkä ne käy rajanylitykseen.
Kolmansien maiden kansalaisille ovat voimassa entiset säännöt, jotka saattavat edellyttää viisumia. Heidän aikoessaan matkustaa tulee tarkistaa viisumin voimassaolo, eikä viisumitta matkustajia voida rekisteröidä matkalle. Passin tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta vierailun päätyttyä ja se on täytynyt myöntää viimeisen 10 vuoden sisällä.
Kansalaisuudettomat henkilöt voivat matkustaa Viroon, mikäli heillä on Suomen myöntämä muukalaispassi sekä Suomen oleskelulupa, ilman viisumia (oleskellakseen 90 päivää 180 päivän jakson aikana, ei koske työntekoa). Kansalaisuudettomat henkilöt voivat matkustaa vain voimassaolevan passin ja oleskeluluvan kera, ulkomaalaiselle tai muukalaiselle myönnetty henkilökortti ei ole matkustusasiakirja (tämä lukee myös kortin kääntöpuolella). Muukalaisen matkustusasiakirjana tulee olla myös oleskelulupa, joka takaa tälle oikeuden palata matkustusasiakirjan myöntäneeseen maahan.
Suomen rajan ylittävällä ulkomaalaisella tulee olla voimassaoleva oman maan matkustusasia-kirja ja mahdollisesti viisumi tai jokin muu Valtioneuvoston asetuksen mukainen asiakirja.
Viisumivapauden määrittävät EY:n asetus nro 539/2001 sekä sen täydennys nro 1932/2006 (21.12.2006). Suomen rajalla tulee pyydettäessä esittää voimassaoleva matkavakuutus sekä maassa vierailuun riittävät rahavarat. Pidempiaikainen oleskelu (opinnot, työ tms.) edellyttää vieläkin viisumia.
Tarkemmat tiedotlöytyvät Rajavartiolaitoksen ja ulkoasiainministeriön kotisivuilta.