Laivamatkustajan oikeudet

Vuoden 2012 joulukuussa astui Suomessa voimaan Euroopan Unionin direktiivi, joka antaa merija sisävesiliikenteessä matkustaville samat oikeudet kuin lentoliikenteessäkin. Ennen kaikkea direktiivi takaa kuluttajille paremman suojan matkan peruuntuessa tai viivästyessä pidempään.
Korvauksen maksamisesta voi kieltäytyä, jos matkan myöhästymisen tai perumisen aiheuttivat aluksen turvallisen toiminnan vaarantaneet sääolosuhteet tai muut poikkeukselliset seikat, kuten kova tuuli, myrsky merellä, voimakkaat virtaukset, vaikeat jääolosuhteet, poikkeuksellisen korkea tai matala vedenpinnan taso.
Matkustajalla on oikeus saada tieto lähdön viivästymisestä tai peruuntumisesta mahdollisim-man nopeasti, viimeistään 30 minuutin kuluttua aikataulun mukaisesta lähtöajasta. Liikenteen-harjoittaja tai tarpeen vaatiessa terminaalinpitäjä tiedottaa arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa.
Matkan myöhästyessä yli 90 minuuttia tai sen peruuntuessa on matkustajalla oikeus vaatia uutta matkareittiä lopulliseen määräpaikkaan vastaavin ehdoin lisämaksutta mahdollisimman pian.
Korvaavan matkareitin sijaan matkustaja voi valita lipun hinnan palautusta ja tarvittaessa paluumatkaa maksutta kuljetussopimuksessa yksilöityyn ensimmäiseen lähtöpaikkaan. Lipun hinnan iikenteenharjoittaja palauttaa matkustajalle 7 päivän kuluessa.
Jos matkan lähtö viivästyy yli 90 minuuttia tai peruuntuu, on matkustajalle kohtuuden rajoissa tarjottava riittävästi apua, sisältäen esim. maksutta välipaloja, aterioita tai virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan. Jos lähdön viivästymisen tai peruuntumisen vuoksi matkustajan on välttämätöntä majoittua, on tällä oikeus majoitukseen enintään 3 yöksi, ja jos majoituspaikka sijaitsee kaukana, myös sen ja satamaterminaalin väliseen kuljetukseen.
Samoin jos matkan lähtö viivästyy yli 90 minuuttia tai peruuntuu, voi matkustaja pyytää liikenteenharjoittajalta 25–50 % korvausta lipun hinnasta riippuen suunnitellun matkan ja viiväs-tyksen pituudesta. Korvaus tulee maksaa 1 kuukauden kuluessa asianmukaisen hakemuksen vastaanottamisesta.
Matkustaja voi tehdä liikenteenharjoittajalle valituksen matkan viivästyessä tai peruuntuessa.
Mikäli matkustajan ei onnistu saada ratkaisua asiaan tällä tavoin, on hänellä oikeus kääntyä kuluttajaviraston puoleen. Laivamatkustajien rajat ylittäviä valituksia käsittelee viraston yhteydessä toimiva Euroopan kuluttajakeskus. Mikäli matkustajan liikuntakyky on esim. vamman tai vahingon takia rajoittunut, on tällä oikeus saada maksutta lisäapua niin satamaterminaalissa kuin laivassa. Mikäli liikkumisapuväline katoaa matkan aikana tai vahingoittuu, on matkustajalla oikeus hakea rahallista korvausta.