Kuljetusehdot matkatavaroille

Kuljetussopimus ja sen osapuolet
Näissä ehdoissa matkalippuna käsitettävä kuljetussopimus on solmittu Linda Line Oy:n ja matkustajan välillä. Linda Line ei kuljeta rahtia eikä myöskään ota vastuulliseen säilytykseen arvoesineitä (käteinen, arvopaperit, kulta, hopea, jalokivet, taide-esineet ym.).

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kuljetussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen erimielisyyttä aiheuttaneessa asiassa, on kuluttajalla oikeus saattaa asia Suomen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos kuljetussopimukseen on kohdan 13.2. mukaan sovellettava Ateenan sopimusta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään artiklassa 17, kohdissa 1 (c) ja (d).

Soveltamisala
Matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetukseen sovelletaan kuljetussopimusta ja sovellettavan lain mukaisia vaatimuksia. Merikuljetuksella tarkoitetaan aikaa, jolloin matkustaja ja hänen matkatavaransa ovat kuljettajan terminaalissa lähtösatamassa, laivassa tai kuljettajan terminaalissa tulosatamassa.

Liput ja laiva
Kuljetussopimuksen olemassaolon todistava lippu tulee esittää lipuntarkastajalle lähtösata-massa sijaitsevassa kuljettajan terminaalissa. Kuljettaja ei ole velvollinen palauttamaan varas-tetun, kadonneen tai tuhoutuneen matkalipun hintaa. Muissa tapauksissa sovelletaan voimassa olevissa matkaehdoissa esitettyjä yleisehtoja, joihin voi tutustua laivalla, Linda Linen kassoilla tai verkossa osoitteessa www.lindaline.fi tai www.lindaliini.ee. Sekä matkustajan että kuljetta-jan oikeudet kuljetussopimuksen mitätöintiin on määritelty sovellettavan lain nojalla. Kuljetta-jalla on oikeus käyttää kuljetuksen toteuttamiseen lippuun merkityn aluksen sijasta myös muuta alusta.

Matkatavaroita koskevat rajoitukset
Yksi matkustaja voi kuljettaa aluksissa 80×50×100 cm mittoja vastaavat matkatavarat veloituksetta tai suhteessa kooltaan vastaavat matkatavarat, joiden paino ei ylitä seuraavia rajoja:
· Turisti-luokassa 20 kg/matkustaja veloituksetta;
· Linda Loungessa ja VIP-luokassa 30 kg/matkustaja veloituksetta.
Ylipainosta veloitetaan seuraavasti:
· jokainen alkava 10 kg maksaa 10 € yhtä matkustajaa kohden.
Matkatavaroiksi ei katsota käsilaukkua, sateenvarjoa, lasten kantoistuinta, vauvan kantokassia, lastenvaunuja tai -rattaita, kävelykeppiä, kainalosauvoja sekä pyörätuolia. Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai laivalle tavaroita, jotka vaarantavat tai häiritsevät muita henkilöitä, heidän matkatavaroitaan tai terminaalia, mukaan lukien syttymis- tai räjähdysherkät tavarat, tuli- ja muut aseet. Aseiden kuljettaminen yhtiön aluksilla on kielletty. Kuljettajalla on oikeus poistaa kielletty tavara aluksesta, tehdä se vaarattomaksi tai hävittää matkustajan kustannuksella ja ilman korvausvelvollisuutta. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa turvallisuussyistä matkustajien käsi- ja muut matkatavarat sekä terminaalissa että aluksella.

Kuljettajan vastuu
Kuljettajan vastuu määritellään sovellettavan lain mukaisesti ja sitä rajoittaa sovellettava laki tai Ateenan sopimus lisäpöytäkirjan mukaisessa muodossa. Kuljettaja ei vastaa vahingosta, kuolemantapauksesta tai myöhästymisestä aiheutuvista kustannuksista, jotka aiheutuvat matkustajille tai heidän matkatavaroilleen kohdassa ”Soveltamisala” määriteltyjen merikuljetuksen alkamisen tai tämän päättymisen jälkeen.

Kuljettajan palveluksessa työskentelevien henkilöiden, edustajan tai itsenäisten sopimuskumppaneiden vastuu Kyseisillä henkilöillä on kuljetussopimuksen ja kohdan ”Sovellettava lainsäädäntö”. mukaisesti sovellettavan lain perusteella samanvertaiset oikeudet kuljettajan kanssa vastuuvapauden ja vastuunrajoitusten suh-teen.
Kuljettajan ja kyseisten henkilöiden vastuu ei voi ylittää kuljetussopimuksessa ja kohdan ”Sovellettava lainsäädäntö” mukaisesti sovellettavassa laissa esitettyä ylärajaa.